Allmänna villkor iVisby Tryckeri AB


Företags- och organisationskunder samt privatkunder 

Köp- och leveransvillkor

Betalningsalternativ  

Valutan som anges är SEK för svenska företag och privatkunder, och EUR för företag i Europa.

   

Faktura  

Betalningsvillkor 20 dagar, avtalskunder enligt avtal. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 8%. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker.  

  

Kortbetalning  

Vid ej godkänd kreditupplysning/rating tillämpar vi förskottsbetalning. Vi kontaktar dig i så fall och erbjuder betalning med iZettle med följande kort och tjänster:  

  • Visa  
  • Mastercard  
  • Eurocard  
  • Maestro  
  • Ameican Express  
  • Apple Pay och Google Pay  
  • Swish  

  

Allmänt  

Ivisby tryckeri AB tillämpar dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor (Allmänna villkor) för samtliga avtal med företags- och organisationskunder samt privatpersoner. De gäller även för samtliga kommande affärsförbindelser och avtal, för vilka dessa allmänna villkors tillämplighet inte särskilt avtalats.  Villkor gäller för alla beställningar som kund gör hos Ivisby tryckeri AB eller på iVisbys webbplats (kallad ”ivisby.se”). 

Ivisby tryckeri AB accepterar inte avvikande allmänna villkor som tillämpas av kunden, om inte Ivisby tryckeri AB, innan avtal ingåtts, skriftligen godkänt dessa. I sådant fall gäller kundens allmänna villkor endast för det avtal, för vilket deras tillämplighet uttryckligt avtalats. Ivisby tryckeri AB s allmänna villkor äger även tillämpning om Ivisby tryckeri AB fullgör avtalet utan förbehåll, med kännedom om att kunden tillämpar avvikande villkor.     

När avtal ingås  

Kundens beställning alternativt godkännande av offert, utgör starten på ett ingånget avtal. Ivisby tryckeri AB accepterar ordern genom att tillställa kunden sin uppdragsbekräftelse. När e-post med uppdragsbekräftelsen inkommer till kunden, har ett bindande avtal ingåtts.   

Även om kunden skulle ange en avvikande leveransadress så gäller Beställaren som avtalspart, såvida inte beställaren uppvisat fullmakt att handla i annans namn och Ivisby tryckeri AB uttryckligen bekräftar att avtal ingåtts med huvudmannen.  

Ivisby tryckeri AB förbehåller sig rätten att inte ingå avtal liksom att häva ingångna avtal utan skyldighet att utge ersättning, om innehållet i det material som kunden överfört för tryck strider mot lag, allmän ordning eller goda seder i Sverige, särskilt material som avser pornografi, koppleri eller extrema våldsskildringar, allt enligt Ivisby tryckeri AB egen bedömning.  

Avtalet omfattar produktion av trycksaker enligt kundens anvisning och data, i vissa fall även tjänster som montering och leverans.   

Priser  

Samtliga priser på www.ivisbytryckeri.se och i lämnade offerter är exklusive moms och frakt, om inget annat anges. De uppgivna priserna inkluderar ej ev. korrigering & layoutarbete av material om så ej uppges. Med reservation för eventuella tryckfel eller prisändringar.    

Fakturering, förfallotid m.m.  

Vi fakturerar företag, föreningar, offentlig förvaltning efter sedvanlig kreditupplysning. Faktura sänds som PDF via mejl eller i separat kuvert. Kredittiden är 20 dagar netto. Vid påminnelse debiteras påminnelseavgift om 60 kr. Härefter sänds fakturan vidare för vidare inkassoåtgärder/indrivning. Vid krav/inkasso debiteras lagstadgad kravavgift om 180 kr, för näringsidkare förseningsavgift om 450kr.  

Vi förbehåller oss rätten att överlåta fakturor till valfritt låneinstitut utan föregående meddelande till kund. Vi förbehåller oss rätten att efter kreditbedömning neka faktura och sända leverans mot postförskott eller förskottsbetalning.   

Leverans, dröjsmål mm  

Angivna leveranstider gäller endast för leverans inom Sverige. Alla leveranstider anges i arbetsdagar. Med arbetsdag avses måndag till fredag med undantag för allmänna helgdagar.  

Ivisby tryckeri AB ansvarar endast för skador som uppkommer på varan (direkta skador) genom uppsåtligt eller vårdslöst handlande hos Ivisby tryckeri AB. Under inga omständigheter ansvarar Ivisby tryckeri AB för skada som uppkommit i samband med frakt av tredjepart (Postnord, Schenker etc.)  

Under inga omständigheter ansvarar Ivisby tryckeri AB för utebliven vinst, annan förmögenhetsskada eller ideell skada hos kunden som påverkats av ev. försenad vara. Under inga omständigheter utgår ersättning för förlust i kundens näringsverksamhet.  

Är varan skickad inom avtalad leveranstid utgår ingen ersättning. Ivisby tryckeri AB ansvarar ej för ev. Fraktförseningar.   

Force majeure  

Ivisby tryckeri AB ansvarar inte för leverans- och produktions förseningar pga. Force majeure eller annan omständighet, som väsentligt försvårar uppfyllelsen av avtalet eller gör den omöjlig (särskilt strejk, blockad, myndighetsföreskrift och annat oförutsett hinder), vilket ligger utanför Ivisby tryckeri AB:s ansvarsområde och som är av väsentlig betydelse för produktion eller leverans av varan, även om omständigheten inträffade hos leverantör eller underleverantör till Ivisby tryckeri AB eller hos transportören.    

Vid hinder enligt ovan äger Ivisby tryckeri AB rätt att uppskjuta produktion resp. leverans under den perioden hindret föreligger jämte en skälig inkörsperiod, eller gentemot kund som är näringsidkare efter eget val häva hela avtalet eller den del som ännu inte uppfyllts. Ivisby tryckeri AB kommer utan dröjsmål att meddela kunden om hinder enligt denna föreskrift inträffar.   

Tryckdata & granskningsskyldighet

Ivisby tryckeri AB utför samtliga tryckuppdrag endast på grundval av den tryckdata som kunden överlämnar. Vid avvikande format eller specifikation kan ett felfritt tryck inte garanteras.  

Kunden är skyldig att omsorgsfullt granska sina tryckdata innan de överförs till Ivisby tryckeri AB avseende deras lämplighet för tryck. Kunden ansvarar för alla fel i trycksaken som uppkommer pga. fel i tryckdata, såsom mått, färger, stavfel, bilder, lagersammansättningar, upplösning och övriga tekniska delar. Ivisby tryckeri AB kontrollerar inte överförd tryckdata om kunden inte bett om detta. På kundens uttryckliga begäran kan Ivisby tryckeri AB granska och korrigera ev. fel i kundens data mot överenskommen ersättning. Ivisby tryckeri AB ansvarar inte för fel som uppkommer vid konvertering av data till de format som Ivisby tryckeri AB använder. Kunden ansvarar själv för konverteringsrisken.  

Om kunden inte överför data i CMYK-modus äger Ivisby tryckeri AB rätt att konvertera dessa. Konvertering av RGB-data eller ICC-färgprofiler medför alltid avvikelser i färg jämfört med originalet. Kunden ansvarar själv för sådana avvikelser. Sker överföring av data i annan än CMYK-modus, görs konverteringen på kundens egen risk.  

Korrektur översänds alltid till kunden då Ivisby tryckeri AB kontrollerat tryckdata.  

 

Fel i varan & reklamationer  

Ivisby tryckeri AB svarar för fel i varan, om varan avseende art, upplaga eller kvalitet avviker från vad som följer enligt avtalet, eller om varan avviker från uppgifter som Ivisby tryckeri AB har lämnat vid avtal och som kan antas ha inverkat på avtalsslutet. Mängdavvikelser om upp till 10% av den beställda upplagan utgör inget fel. Betalningsskyldighet uppkommer endast för den faktiskt levererade mängden. För det fall endast del av leverans uppvisar fel, äger kunden inte rätt att göra gällande påföljder för fel i varan avseende hela leveransen. Kunden är skyldig att undersöka varan omedelbart efter mottagningen. Fel i levererad vara skall reklameras till Ivisby tryckeri AB inom 5 arbetsdagar fr o m dagen för mottagandet.  

Ivisby tryckeri AB ansvarar inte för fel som endast beror på att kunden inte beaktat vad som ovan anges om tryckdata och granskningsskyldighet. Det gäller särskilt för trycksaker som innehåller RGB-färger, med för låg upplösningen eller där skrifttyper används som inte är inbäddade. Mindre färgavvikelser utgör inget fel i varan. Det gäller även vid färgavvikelser jämfört med tidigare uppdrag som tryckts av Ivisby tryckeri AB.   

 

Personuppgifter  

Ivisby tryckeri AB samlar in besöksstatistik över bland annat: antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer från och vilka sökmotorer och sökord som använts för att komma till oss. Detta ger oss en bild av vad som kan förändras, förbättras eller tas bort. Vi sparar IP-numret från den dator (server) du använder, vilken browser du använder och vilket operativsystem. Dessutom sparar vi datum och tid du kom in på vår webbplats och varifrån du länkade dig. Denna information lämnas inte ut, utan används bara för att förbättra vår webbplats, erbjudande och presentera innehållet bättre så att besökarna hittar rätt. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om eller kopplingar till födelsenummer, personnamn, e-postadress, eller annan personlig information. Om du registrerat dig som kund hos ivisbytryckeri.se direkt genom oss eller via någon av våra återförsäljare hamnar dina uppgifter i vår databas. Denna databas är strikt konfidentiell och hanteras endast av dem som arbetar för Ivisby tryckeri AB. Databasen kommer aldrig att visas eller säljas till tredje part.  

  

Tvist  

Tvister i anledning av detta avtal, dess tillkomst, tolkning eller tillämpning och därur härflytande rättsförhållande skall avgöras av Gotlands Tingsrätt.

Welcome to Shopify Store

I act like: